Nguyên tắc cộng đồng

Mọi tính năng cộng đồng mới tuyệt vời trên TruyenTranhTH.Net đều bao hàm một độ tin tưởng nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi đặt ra Nguyên tắc này ở đây là để chắc chắn rằng người sử dụng có thể tận hưởng TruyenTranhTH.Net một cách an toàn và có trách nhiệm.

Không vượt quá giới hạn

Dưới đây là một số quy tắc chung sẽ giúp bạn tránh khỏi sự cố:

TruyenTranhTH.Net không dành cho tranh ảnh hoặc nội dung khiêu dâm. 

Chúng tôi khuyến khích tự do ngôn luận và bảo vệ quyền của mọi người khi đưa ra các quan điểm không phổ biến. Nhưng chúng tôi không cho phép ngôn từ kích động thù địch (lời nói tấn công hoặc hạ thấp phẩm giá của một nhóm dựa trên chủng tộc, tôn giáo, thiểu năng, giới tính, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh và khuynh hướng tình dục/đồng giới).

Các việc như hành vi trấn lột, đeo bám, đe dọa, quấy rối, hăm dọa, xâm nhập sự riêng tư, tiết lộ thông tin cá nhân của người khác và kích động người khác phạm vào các hành vi bạo lực hoặc vi phạm Điều khoản Sử dụng được xem là rất nghiêm trọng. Bất kỳ ai bị phát hiện đang thực hiện những điều này có thể bị cấm vĩnh viễn khỏi TruyenTranhTH.Net.

Close